Strategische studie omgeving Universitair Ziekenhuis Brussel

Opdrachtgever: Technische Dienst, UZB, Brussel
Ontwerp: 2012 | Mariëlle Kok en Esther Kruit i.s.m. Snoeck en Partners
Status: Visievorming

 

Het landschap rondom het ziekenhuis moet volgens ons een omgeving zijn, waar onnodige stress wordt voorkomen en waar een gevoel van welbehagen wordt opgewekt. Dit is hier niet het geval. Om die reden hebben we een pragmatische buitenruimtestrategie ontwikkeld, waaraan allerlei tijdelijke keuzes, beheeringrepen en het uiteindelijke definitieve ontwerp getoetst worden. Door middel van de voorgestelde buitenruimtestrategie kan het ziekenhuisterrein zich transformeren naar een uiteindelijke definitieve situatie in een tijdsbestek van 10 jaar. De buitenruimtestrategie levert bouwstenen om deze transitieperiode een goed functionerend en prettig ogend zorgende landschap te creëren. Ook levert de buitenruimtestrategie geld op door hergebruik van investeringen.