Stedenbouwkundig plan Hazewinkel Brandevoort

Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Ontwerp: 2010 | Mariëlle Kok en Teske de Ruijter

Status plan: Definitief ontwerp

 

Hazewinkel vormt de geleidelijke overgang van Brandevoort naar het cultuurhistorische agrarische landschap rondom het Broek.

Hazewinkel bestaat uit een groene drager met een duidelijk groen begin- en eindpunt (semi-openbaar groengebied met bijzondere woonvormen). De parkachtige sfeer in de lager gelegen groene drager contrasteert met de hoger gelegen gesloten wanden, die intimiteit geven aan deze groenzone.

Parkeren is in de woonblokken op allerlei manieren opgenomen.