Stedenbouwkundig plan Berkenheide

Opdrachtgever: Martinus van der Goes van Naters

Definitief ontwerp: 20102010 | Esther Kruit, Anouk Langeveld i.s.m. Uarchitects

Status plan: Studie

 

Een studie naar de inpassing van bijzondere woningen in een zeer bosrijk gebied te Nijmegen. Uitgangspunt hierbij was het behouden van de bomen en de aaneizge natuurwaarde.