Ecolint, Amsterdam

Opdrachtgever: Riolering en Waterhuishouding Amsterdam

Ontwerp: 1993 | IBA, Mariëlle Kok, Aquasense, Marcel Tonkes 

Status plan: 1995 | Gerealiseerd

 

In het stedelijk gebied van Amsterdam is het Ecolint ontwikkeld als een van de eerste ecologische verbinding in stedelijk gebied. Het ecolint verbindt het Amsterdamse Bos en het Nieuwe Meer met de rivier de Amstel, het agrarisch groengebied en de parken langs de Amstel. Via de groengebieden in de Watergraafsmeer, o.a. Franckendael en Sciencepark wordt de verbinding verder gelegd met het Nieuwe Diep, het Flevopark en de Diemerzeedijk.

De vormgeving van het Ecolint is afgestemd op de indicatorsoorten, de ringslang, snoek, gewone oeverlibel, kleine karekiet en de wezel.