Groen- en waterstructuur Brandevoort, Helmond

Opdrachtgever: Gemeente Helmond

Ontwerp: 2005 | Grontmij, Mariëlle Kok, John Jansen, Joep van Rijsewijk 

Supervisie: Rob Krier, Maarten Ouwens, Gert Jan Vlot en Paul van Beek

Status plan: Gerealiseerd

 

Voor het Masterplan Brandevoort Fase II zijn de mogelijkheden voor een duurzame groenstructuur verkend, gebruik makend van de aanwezige beplanting en verschillen in bodem en reliëf en geïntegreerd in het duurzame watersysteem. De vloeiweides wisselen zich af met de hoger gelegen akkertjes, de natte heidecomplexen en de rietmoerassen. Bestaande en nieuwe lanen geven structuur aan de stedenbouwkundige eenheden van Brandevoort. De Voort wordt beplant met 4 rijen linden. Zichtlijnen vanaf de N270 zijn door beplantingselementen in gekaderd.