Zuidrand, Goirle

Opdrachtgever: VP Exploitatie i.s.m. marktpartijen Zuidrand van Goirle en Antea

Ontwerp: 2017 | Mariëlle Kok, Anastasia Demidova i.s.m. Arjan van Beek e.a. (Antea Group)

Status plan: in uitvoering

 

  

Langs de zuidrand van Goirle worden de bedrijfsterreinen Van Puyenbroek en van Besouw doorontwikkeld naar een woonwijk en de duurzame afronding van Goirle naar het beekdal van de Leijen. Voor dit beekdal is een landschapsplan gemaakt samen met Antea, waar natuurontwikkeling, biodiversiteit, een sterke EVZ, recreatie en cultuurhistorie samenkomen. We herstellen de oorspronkelijke opbouw van de nieuwe Leij, met het Vloed, Moleneiland en molenwiel en een traag stromende meanderende beek door beemden. De oude Leij krijgt een nieuwe bron in een moerasbosje en verlandt langzamerhand. Poelen komen op de locatie van het oorspronkelijk kanaal. Agrarisch water wordt afgeleid van dit deel. Recreëren  kan op het netwerk van wandelpaden aansluitend op de oorspronkelijke zandpaden en de routes in Goirle.