Dommelbeemden, Valkenswaard

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard

 

Ontwerp: 2014 | Mariëlle Kok i.s.m. Wouter Delforterie (Bosgroep Zuid Nederland)

Status plan: 2015 | Gerealiseerd

  

De Dommelbeemden zijn uitloopgebied voor Valkenswaard en Dommelen, maar ligt ook in de EHS.Opgave was om een integrale plan voor het Dommeldal te maken, waarbij rekening gehouden wordt met de functie eisen met betrekking tot natuurlijke inrichting, waterberging, waterhuishouding, recreatie en eigendomsverhoudingen. Cultuurhistorie en atuurontwikkelingsprocessen zijn inspiratie voor de visie, en geven duidelijke randvoorwaarden.

Belangrijk in het plan is dat het beheer logisch en met duidelijke ruimtelijke grenzen. Noodzakelijk beheer heeft het plan direct buiten gerealiseerd, waardoor werk met werk gemaakt kon worden. Er is met weinig middelen een natuurlijk uitloopgebied met park allure gemaakt.