Kerktuin, Berghem

 

 

Opdrachtgever: Parochie Berghem | Gemeente Oss

Ontwerp: 2007–2009 |  Esther Kruit i.s.m. Anouk Langeveld, Bram de Kok, Climmy Schneider

Status Plan: 2009 | Gerealiseerd

 

 

De renovatie van de kerktuin is het eerste uitvoeringsprojecten van het centrumplan Berghem. Een bestaande particuliere tuin rondom de kerk en pastorie wordt heringericht en semi-openbaar toegankelijk gemaakt. Vanaf de eerste schetsen tot aan de definitieve ontwerptekeningen en besteksvoorbereidingen is intensief samengewerkt met de eigenaren van het terrein en de gemeente. Voor dit project is een speciaal hekwerk ontworpen in een sobere en strakke oorspronkelijke stijl waarbij de spijlen massief worden uitgevoerd. Een regionale smid voert dit project uit. Het beplantingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met beplantingsdeskundige Climmy Schneider.