Kerktuin Katwijk

Opdrachtgever: Werkgroep Katwijk Kerktuin

Ontwerp: 2014 |  Esther Kruit, Mariëlle Kok, Paulien Varkevisser, Jolijn van den Berg, Aleksandra Gabrys

Status plan: Gerealiseerd

 

 

 

De kerktuin rondom de kerk in Rijsbergen kent vele vaste planten, die in de liturgie gebruikt worden, blanke lelies bij Maria feestdagen, buxus voor het Palmpasen. Op deze manier is de omgang rond de kerk ook een rondgang door het kerkelijk jaar.

In de kerktuin van Katwijk was de betekenis van zowel het bomen, heester als vaste planten sortiment geheel verloren gegaan. Deze laag in het ontwerp is door ons bureau weer herontdekt en gebruikt in het renovatieplan. Het renovatieplan bestond uit het openen van een deel van de tuin naar het landschap toe, het creëren van een omgeving rond de Lourdesgrot en het inbedden van de statiën en de route naar de Calvarieberg. De tuin geeft aan de bezoeker, rust, contemplatie en hoop.