Landschapsplan, Gemeente Goirle

Opdrachtgever: Gemeente Goirle

Ontwerp: 2015 - 2016 | Mariëlle Kok, Esther Kruit en Anastasia Demidova

Projectfase: in uitvoering 2016

 

 

 

 

Binnen de gemeente Goirle liggen bijzondere landschapgoederen, natuurgebieden, oude agrarische landschappen en nieuwe ontginningen. We hebben een landschapsplan gemaakt, waarbij de landschappelijke opbouw en de ruimtelijke karakteristiek van de 4 deelgebieden, de lange lijnen van de beekdalen en de doorgaande routes op een inzichtelijke manier beschreven worden. Spelregels zijn geformuleerd om toekomstige invullingen in het buitengebied te kunnen begeleiden en te toetsen. Samen met de Heemkundekring hebben we de Canon van Goirle opgesteld om de cultuurhistorie in het landschap leesbaar te maken. Het netwerk van wandel- en fietsroutes is uitgebreid en gekoppeld aan economische kansen, aan landschappelijke en cultuurhistorische hoogtepunten. We hebben de energietransitie-opgave geplaatst in de landschappelijke context, zodat deze transitie ruimtelijke kwaliteit gaat opleveren. In de praktijk is het een zeer bruikbaar beleidsstuk, initiatiefnemers in het buitengebied worden geënthousiasmeerd en plannen gaan makkelijker door de procedures.