Verbeelding Visie Groene Woud

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant

Ontwerp: 2011 | Mariëlle Kok, Marjolein van Eijndhoven i.s.m. Marion Greidanus (Provincie Noord Brabant)

Projectfase: Visiefase

 

Versterking door samenwerking is de titel van de integrale visie op het Groene Woud, gemaakt in samenwerking met de provincie. Op basis van vele interviews met personen uit het veld is de visie verbeeld in aantal kaarten van de schillen van het Groene Woud. Op basis van deze breed gedragen visie kunnen prioriteiten in maatregelen gesteld worden.