Ontwerp Absbroekbos, Sittard-Geleen

Opdrachtgever: Landschapspark de Graven

Ontwerp: 2001-2007 |  Mariëlle Kok, Joep van Rijsewijk

Status plan: 2006-2010 | Gerealiseerd

 

Door de aanleg van het Absbroekbos (70 ha) ontstaat een prachtig park voor de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen en een belangrijke ecologische schakel tussen Graetheide, De Graven en de Geleenbeek.
Het Absbroekbos bestaat uit het natuurlijke beekdal, glooiende akkers tussen grotere boseenheden en een engelse landschapstuin bij het Kloostercomplex. Langs het spoor benadrukken brede lanen de doorgaande fietsroutes.
De bedevaartplaats van Pater Karel Houben en het statiënpark zijn ingepast tussen Geleenbeek en Molentak. Op de kruispunten van de holle wegen zijn opnieuw lindes aangeplant.