Landschapsplan Oostvaardersplassen

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Ontwerp: 2009 | Esther Kruit, Anouk Langeveld i.s.m. Dana Ponec Architecten

Statusplan: prijsvraaginzending