Woensel klimaatbestendig, Eindhoven

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Ontwerp: 2015 | Mariëlle Kok en Esther Kruit

Status plan: Concept

 

De jaren'60 woonwijk Woensel in Eindhoven kent een prachtige gelaagde opbouw in de groenstructuur, die weinig onderkend wordt. Het stadsdeel kan een prachtige parkstad zijn, met een doorlopende parkstructuur, maar zo functioneert het nu nog niet. Ook heeft het stadsdeel zo veel ruimte om de klimaatopgave innovatief en structuurversterkend te kunnen oppakken. Wij hebben de gemeente Eindhoven een toekomstvisie aangeboden, wat van een stedenbouwkundig zorgenkind een paradepaard voor de stad Eindhoven kan maken. De energielaag, de waterlaag, de groenstructuur en de mobiliteitslaag versterken elkaar en vormen de contramal van de verstedelijking.