Natuurcompensatie Mosbulten, brongebied Breugelse beek

Opdrachtgever: RWS

Ontwerp: 2003 |  Mariëlle Kok, Rob Brinkhof, Rob Gereards, Joep van Rijsewijk

Status plan: 2004 | Gerealiseerd

 

 

 

 

In het kader van de natuurcompensatie voor de aanleg van de A50 bij Son en Breugel is het brongebied van de Breugelse beek omgevormd tot een bijzonder natuurgebied.

Door het afgraven van het middengebied tot op het niveau van 1900, het aansnijden van het historisch ontwateringspatroon en het creëren van een dijklichaam rondom deze laagte ontstaat een nat-dras gebied, gevoed met kwelwater, waar natte kruidenrijke ruigtes met grote zeggen en kleine zeggen ontstaan. Het natuurgebied heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder vogelgebied.