Schoolplein, Leuken

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Ontwerp: 2015 - 2016 | Mariëlle Kok, Esther Kruit, Ineke Weppelman

Status plan: 2017 gerealiseerd

 

 

 

 

Het schoolplein van de basisschool Leuken is ontworpen door de schoolkinderen zelf. Samen met de onderwijzers is een lesprogramma gemaakt voor de groep 1 en 2 en 3, en voor de groepen 6, 7, 8. In de themaweek “ je eigen woonomgeving” hebben de kinderen hun ideale schoolplein getekend en geknutseld. Deze ideeën zijn door ons geanalyseerd en verder uitgewerkt in het plan.  Samen met een groep van vertegenwoordigers van de kinderen en van de het personeel  zijn de plannen aangescherpt tot een Definitief Ontwerp. In het plan is ruimte voor natuurlijk spelen, sport en spel, voor rustplekken en plekken om actief spelen te spelen. Dit voorjaar is het groeneschoolplein geopend met een groot feest.