Linten in Valkenswaard

Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard

Ontwerp: 2013 | Mariëlle Kok i.s.m. Marjolein van Eijndhoven

Projectfase: Beeldkwaliteitsplan

 

Voor de gemeente Valkenswaard hebben we een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de hoofdwegen binnen de bebouwde kom. Door de aanleg van de N67 zal de doorgaande functie van de huidige hoofdinfrastructuur veranderen naar een meer leefbaar en aangenaam klimaat. Wij hebben de wegen geclassificeerd en spelregels opgesteld voor de te nemen verkeerskundige en ruimtelijke maatregelen. En passant hebben we de straatmeubilairlijn en het groenstructuurplan van Valkenswaard geactualiseerd.