Groeten uit Holland

Opdrachtgever: VROM-raad

Ontwerp: 2005 - 2006 | Mariëlle Kok, Licette Boonen, Marjolein van Eijndhoven

 

 

 

Vrije tijd en toerisme zijn een substantieel onderdeel geworden van de economie en dat aandeel kan aanzienlijk groeien. De VROM-raad biedt daarvoor in zijn advies "Groeten uit Holland, Qui è fantastico! Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit" een wenkend perspectief. Dit wenkend perspectief is door middel van workshops met deelnemers in het veld van vrije tijd, toerisme en leisure vormgegeven in een vijftal inspirerende ansichten: Groeten uit Holland, Amsterdam, Rotterdam, Friesland en Midden-Brabant.