Landschapsplan rondom E3-strand, Eersel

Opdrachtgever: Gemeente Eersel

Ontwerp: 2010 | Mariëlle Kok i.s.m. Marjolein van Eijndhoven

Projectfase: Masterplan

 

Het E3-strand heeft grote potenties om uit te groeien tot een recreatief landgoed in de Kempen met de bijzondere ligging op de waterscheiding tussen de Gender en de Beerze, op de rand van zeer oude cultuurlandschappen en de nieuwe heideontginningen en aan de doorgaande routes in de Kempen. In dit masterplan wordt de gelaagdheid van de locatie uitgebuit tot een attractief recreatief landschap, waar verschillende ondernemers gezamenlijk een meerwaarde bereiken.