Vestingwerken Germersheim, Duitsland

Ontwerp: 2013 |Esther Kruit, Mariëlle Kok, Jolijn van den Berg i.s.m. UArchitects

Status plan: Prijsvraaginzending

 

Voor de vesting- en garnizoenstad Germersheim breekt een nieuwe periode aan. De kazernes in de stad worden verlaten. De stad Germersheim wil zich ontwikkelen tot een stad van de dialoog. Allerlei internationale scholen vestigen zich in de stad. De stad wil ook een recreatieve impuls ontwikkelen. Gevraagd is om een oplossing te geven voor de zuidwestzijde van de stad, waar lege kazernes, exercitievelden en allelei verdedigingswerken nog aanwezig zijn. We hebben met eerbied voor het erfgoed een fijnmazig netwerk van wandel- en flaneerroutes ontworpen, waardoor weer een verknoping van dit deel van de stad met de voorstad en het centrum ontstaat. Het netwerk geeft nde gelegenheid dit bijzonder deel vcan de stad te verkennen. Symbool voor de nieuwe fase in de inrichting van de buitenruimte is de roos, ontwikkeld uit de plattegrond van de vestingstad, die op allerlei schaalniveau's gebruikt is, van boomrooster, fontein, zitbank tot rosarium.