Ontwerp Deelgebieden Amsterdamse Bos, Amsterdam

 

 

Opdrachtgever: Dienst Stedelijk Beheer Amsterdamse Bos

Ontwerp: 1991-1995 | IBA, Mariëlle Kok

 

Status plan: 1993 - 2000 | Gerealiseerd 

 

Op basis van een Masterplan Amsterdamse Bos van 1991 zijn diverse deelprojecten uitgevoerd op basis van onze ontwerpen: de wetlands met enkele brugontwerpen, het entreegebied van het bos (waarmee de parkeerproblematiek opgelost werd), de verbreding van de Bosbaan, de positioneren van het Dachau monument, het begrazingsproject in het zuidelijk deel en de straatmeubilair lijn voor het gehele bos. Voor de weg door het bos zijn snelheidsremmende maatregelen ontworpen passend in de stijl van het Amsterdamse Bos (verandering in bestratingsmaterialen, in bosstroken en grasbermen).