Landgoed Haverleij, ‘s-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Haverleij B.V.

Ontwerp: 2000 – 2013 | Mariëlle Kok | Paul van Beek Landschappen

Status plan: Gerealiseerd

 

 

Door de 1000 woningen aan de rand van Engelen te concentreren in kasteelachtige gebouwen, zonder tuinen, ontstaat de kans om het groen en de openbare ruimte te bundelen tot een groot landgoed, met landgoedbos, lanen, bijzondere zichtlijnen, een tuin op het schaalniveau van het landschap en een uitgestrekt rietland. Water (infiltratiezones, groene greppels, waterfonteinen) en grondlichamen bepalen de ruimtelijke verschijningsvorm van het Landgoed. Landgoed Haverleij vormt op deze manier een duurzame overgang van het stedelijk gebied naar het agrarische ommeland.