Essche Stroom - Landgoed Bleijendijk

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel
Ontwerp: 2011-2013 | Mariëlle Kok, Waterschap de Dommel, Stichting Bleijendijk, Oranjewoud

Projectarchitect: Mariëlle Kok

Status plan: Uitvoering najaar 2013

 

Gevraagd is om binnen hydraulische voorwaarden, ecologische eisen en binnen de visie van het landgoed Bleijendijk, gezamenlijk een definitief ontwerp te ontwikkelen voor de hermeandering van de Essche Stroom en het maken van win-winsituaties voor zowel het Waterschap als het Landgoed. Het ontwerp combineert biologische dynamisch bedrijfsvoering met natuurontwikkeling, nieuwe bedijking en waterberging op een gebiedseigen manier.