ARC studie Omgaan met water in het Groene Woud 

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel | VROM
Ontwerp: 2007-2008 | Grontmij, Mariëlle Kok i.s.m. Marianne Verhoeven, Jan Hein Ruijgrok, John Jansen
 

 

In het kader van het actieprogramma Ruimte en Cultuurhistorie is onderzoek gedaan naar de vele verschijningsvormen van water op de zandgronden van Brabant. Water werd door de eeuwen heen op allerlei wijzen gebruikt en ingezet bijvoorbeeld als meststof, als strategisch middel of als energiebron. In de catalogus zijn alle vormen van watergebruik overzichtelijk naast elkaar gezet als inspiratiebron voor de hedendaagse wateropgave.

PDF