Park Wilgenwende,  Dordrecht

Opdrachtgever: AM Wonen

Ontwerp: 2013 - 2014 | Joep van Rijsewijk en Mariëlle Kok

Status plan: gerealiseerd 2015

 

 

 

Het groengebied rondom de nieuwe woonwijk Wilgenwende wordt vooruitlopend op de bouwactiviteiten ontwikkeld.  De opzet van het park is eenvoudig. Rekening houdend en gebruikmakend  met leidingentracés en  geluidscontouren, ontstaat een park met meerdere parallelle routes, een flaneerroute tussen de kersen, een struinroute tussen het riet en een dijkpad met uitzichten over het water, en dwarsverbindingen tussen de elzen. Rondom de wijk ligt een waterwereld, die fungeert als speelterrein maar ook als ecologische verbinding en dynamische waterberging. Het park vormt de verbinding tussen de spoorzone en de Biesbosch. Huidige en toekomstige bewoners participeren in de invulling van de verschillende plekken, het speeleiland, de sportvelden en de avontureneilanden.