Kempisch Bedrijven Park, Hapert

 

Opdrachtgever: KBP

Ontwerp: 2008- 2015 | Mariëlle Kok i.s.m. Joep van Rijsewijk en Van Berlo

Status plan: 2009-2015 | Gerealiseerd

 

Het ontwerp van het Kempisch Bedrijven Park bundelt de bedrijfslocaties van 4 gemeenten in een groene setting. In deze groenzones zijn de bestaande lanen, boscomplexen en de wateropgave geïntegreerd tot een natuurlijk uitloopgebied van Hapert en het Kempisch Bedrijven Park. Natte en drasse bloemrijke weides wisselen elkaar af met drogere natuurbosstroken. De inrichting van het bedrijventerrein zelf is gericht op een goed functioneren van de logistiek en heldere en duidelijke bedrijfsentrees. Lange hagen scheiden het langzaam verkeer van het autoverkeer.