Burofilosofie

Kruit | Kok Landschapsarchitecten is opgericht door Esther Kruit en Mariëlle Kok in 2013. Wij willen onze rijke ervaring bundelen. Hierdoor kunnen we onze opdrachtgevers snel en grondig visies en uitgewerkte plannen bieden binnen het hele spectrum van de landschapsarchitectuur.

Wat ons bindt is een heldere blik op de opgave en vooral de passie voor het ontwerpen.

Binnen dit bureau wordt op alle schaalniveaus gewerkt, van conceptueel niveau tot het niveau van de techniek, de materialisering en realisering, van structuurniveau tot de details. Dit betekent aandacht voor vorm, detail, materialen, kosten en beheer, maar ook voor eenvoud en functionaliteit. De projecten laten de breedte van ons werkveld zien.

De laatste twee jaren hebben we ons gespecialiseerd in integrale duurzame plannen, waarbij kringlopen in materiaal en tijd en de energielaag als extra ontwerplaag worden meegenomen. Onze ideeën hierover zijn gebundeld in het boek Duurzame Landschapsarchitectuur. 

Persoonlijke betrokkenheid bij de ruimtelijke opgave is erg belangrijk. We maken de zoektocht naar de mooiste en beste oplossing van een ontwerpvraagstuk tot een plezierig proces. Essentieel voor Kruit | Kok is het enthousiasme en kennis waarmee we alle betrokken partijen meenemen in deze dialoog.

Onze ontwerpen zijn mooie en gedragen dialoogontwerpen, inspireren mensen en ontlokken emoties.